Netwerken.nl

Netwerken.nl

Bij Netwerken.nl is netwerken een vak apart. Tijdens de netwerk academie bouwen professionals aan hun eigen gratis marketingteam. Door een grote groep van mensen te creëren die enthousiast zijn over de dienstverlening van deze professionals, bouwt men aan een enthousiaste groep ambassadeurs. Zo enthousiast dat ze die professional aanbevelen bij potentiële klanten – zonder dat zij daar om hoeft te vragen.

De online branding van Netwerken.nl dient sterk verbeterd te worden. We werken aan:

  • Professionele positionering / expert positionering
  • Verbetering online zichtbaarheid
  • Opbouw online netwerk en hier beter mee verbinden
  • Ontwikkeling online lead generation

Hierbij maken we gebruik van:

  • Website marketing (meerdere websites)
  • Social Media marketing
  • Email marketing

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

juni 12, 2015

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *